Strømmen tilbake på Seljestad

Høyspenten gravd over.0