Stort bål, mye folk

Stort bål, mye folk

PÅ SLETTA: Mange hadde også medbragt grill, tepper og stoler.

..og alle spiste grøt0