Storøvelse på Sama

Ta høyde for forsinkelser om du kjører den veien.0