Stormen i gang

Biler av veien, og veier stengt. Ferger på vent.0