Stian og Kirkemøtet

Stian og Kirkemøtet

 

Prosten svarer om medias omtale av sogneprest Stian Holtskog.0