Sterk kritikk, men ingen formell reaksjon

Sterk kritikk, men ingen formell reaksjon

 

Manglende rutiner, manglende oppfølging, ingen egne retningslinjer, ingen faste prosedyrer.0