Stadig flere vil studere i Harstad

Stadig flere vil studere i Harstad

FOTO: Kjetil Nilsen

Et studie med hele 75% vekst i søkermassen0