Sperret veien med å felle et tre

Pussig tildragelse ved Elgsnes.0