Søker kunnskap om funksjonshemmede med samisk bakgrunn – møtes med taushet

Søker kunnskap om funksjonshemmede med samisk bakgrunn – møtes med taushet

Førsteamanuensis Line Melbøe FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

Etterlyser informanter.0