Snus og tobakk flyttes til polet?

Snus og tobakk flyttes til polet?

 

Det mener i alle fall medisinerstudentene.0