Slukket brannen selv, men får bot

Politi og brannmannskaper måtte rykke ut i natt0