Skryter av Harstad

Skryter av Harstad

TAKKNEMLIG: Maria Stefanovici (fremst) er glad for at møtet med hjelpeapparatet i kommunen har vært så positivt. I bakgrunnen ser vi pappa Remco og Lukas ta seg en liten pause fra leken. FOTO: Hanne Gideonsen

Ikke alle opplever opplever å få den hjelpen de har krav på. Maria Stefanovici og Remco Ripson vil fortelle om hvor godt det kan gå når man faktisk får det.0