Skrev ut bøter for en kvart million kroner

Skrev ut bøter for en kvart million kroner

 

Og det bare den siste måneden.0