Skredfaren øker til nest høyeste nivå

Skredfaren øker til nest høyeste nivå

 

Politieti Midtre Hålogaland henstiller til de som ferdes ute i lende om å vise stor aktsomhet.0