Skoleelever i Harstad får "mobbeknapp"

Skoleelever i Harstad får

 

Skolene har EN uke på seg å reagere etter varsling.0