Skolebarn og sprengstoff

Skolebarn og sprengstoff

IKKE I FARE: Stoffene som ble fraktet med spesialbil til Bjarkøy med samme ferge som går i skolerute, var ikke i en slik tilstand at de kunne utgjøre eksplosiva. Foto: Liv-Karin Edvardsen

Skolebarna fra Sandsøy var aldri i noen fare. Det mener både avsender og mottaker av forsendelsen av sprengstoff til Bjarkøy.0