Skole til det siste

Brannskolen og lokalt brannvesen de siste som lærte noe på Kveøy skole.0