Skogbrannen under kontroll

Skogbrannen under kontroll

Det jobbes for fullt med brannslukking i krevende terreng. Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt bistår oss i slukkingen med mannskaper og materiell. Arbeidet vil pågå utover natta. FOTO: Harstad Brann og Redning

Etterslukning utover morgenen.0