Skled under bussen

Skled under bussen

 

En eldre mann var svært så uheldig på glatta på toppen av Skolegata.0