Skatteoppgjøret i nord

Skatteoppgjøret i nord

 

Sånn gikk det i 20130