Sivilforsvaret og frivillige i full slokking

Sivilforsvaret og frivillige i full slokking

Slukking pågår. Frivillige er med brannvesen og sivilforsvar. FOTO: Line Alea Hunstad

Gress og lyngbrann på Gapøy.0