Sisteferga fra Stornes innstilt

Været for dårlig0