Sikre taket, ellers så kommer ikke feieren

Sikre taket, ellers så kommer ikke feieren

 

Nestenulykke fører til ny instruks i Harstad.0