Seks personer sendt til sykehus. 50 personer er evakuert.