Saueskrotter til pedagogisk bruk

Saueskrotter til pedagogisk bruk

Godt synlig: Lunge, hjerte og luftrør fra sau - men nesten som hos mennesket FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

Førsteårsstudentene på sykepleierutdanningen fant på noe riktig lurt i dagene før eksamen i anatomi og fysiologi.0