Samisk hele uka for Ann Kristin

Samisk hele uka for Ann Kristin

VEIVISERE FORTALTE: Anja Labj og Inger Biret Kvernmo er ansatte som ”Veivisere” av den samiske Høyskolen i Kautokeino. Torsdag var de på Montesorriskolen på Andørja og fortalte om hvordan det er å være ung same.

Montesorriskolen fikk feire en uke til ende0