Roper på hjelp

Roper på hjelp

 

Rollen som vertskommune for dem som en gang bodde på Trastad er i ferd med å knekke økonomien i Kvæfjord kommune.0