Restaurerer gamle Trondenes Sparebank

Restaurerer gamle Trondenes Sparebank

GAMMEL STIL: Jørn Pettersen lover at han vil restaurere den gamle banken i samme stil som da den ble bygget i 1885. Foto: Jostein Holmgren FOTO: Jostein Holmgren

Det gamle trebygget på Sama har ikke blitt brukt som bank på over 60 år. Nå restaurerer eieren Jørn Pettersen bygget for å bruke det til bolig.0