Rekordprisvekst i Harstad for mars

Rekordprisvekst i Harstad for mars

FOTO: Inge Bjørn Hansen

Eiendommen din har økt med nesten 30% på et år.0