Rapport fra "Bøteriet"

kr.12.000,- i bot for blant annet å kalle politiet for purkefan, idioter, hælvetes jævler eller lignende...0