Rapport fra "Bøteriet"

Største bot i Harstad 5000,- Slått kraftig av Lofoting som fikk en 10-tusenkronersbot.0