Rå for Colombia

Rå for Colombia

Elevene på Rå er klar til innsats for ungdom og fred i Colombia.
Fra venstre: Chris, Waralak, Alexandra, Andre og Dina fra OD-komiteen. FOTO: Mari Flaathen, SAIH

Gjør et dagsverk for fred.0