Promillegrensen senkes i Harstad

Promillegrensen senkes i Harstad

 

Saken behandles torsdag0