Priveten gjenåpnet

Priveten gjenåpnet

Børge Nilsen og FPLN ønsker velkommen til salgsutstilling i Priveten ombord i Brahma

Salgsutstilling på lavt nivå med Kåre Solheim0