Vil ha felles vikartjenste for alle skolene

Vil ha felles vikartjenste for alle skolene

Håkon Vahl

Høyre med interpellasjon om lærersituasjonen.0