Norge med i EU-innsatsstyrke

Norge med i EU-innsatsstyrke

FOTO: Illustrasjon

I første halvår 2015 vil norske soldater stå på beredskap for EU gjennom svenskledede Nordic Battle Group.0