Nekter å la seg tvangssammenslå

Nekter å la seg tvangssammenslå

 

Har sendt tverrpolitisk protestbrev.0