Kupper MDGs stortingsliste?

Kupper MDGs stortingsliste?

KUPP?: Både Aurora Aurora Bårdsen Nielsen og Jørgen Abel Bjørvik Paulsen vil via benkeforsalg forsøke å ta første og tredje plass på Miljøpartiet de grønnes Stortingsvalgliste I Troms.

Aurora Bårdsen Nielsen stiller selv benkeforslag til førsteplassen på stortingsvalgslisten til MDG Troms.0