HiH med i nasjonalt fagstrategisk arbeid

HiH med i nasjonalt fagstrategisk arbeid

Instituttleder Vivi-Ann Pettersen FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

Instituttleder Vivi-Ann Pettersen innvalgt i fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag i Universitets og Høgskolerådet0