- Har kvalitetene vi er ute etter

-  Har kvalitetene vi er ute etter

FOTO: Foto: Mareno Leonhardsen, Bladet Vesterålen

Ny rådmann i Ibestad kommune blir Roe Jenset.0