Fastforbindelse over Toppsundet, sjømat, olje, kommunesammenslåing

 Fastforbindelse over Toppsundet, sjømat, olje, kommunesammenslåing

Leder i Harstad Høyre Britt Skinstad Nordlund under stortingsvalgkampen i 2013. Den gang lovet Høyre andre boller. Nå har lokalavdelingen av partiet startet med å vise hva de skal kjempe for i Harstad. Nå er bollene skiftet ut med olje og fisk, blant annet.

Harstad Høyre gjør klart hva som blir fanesakene i valgkampen0