Endringer i foreldrebetaling

Regjeringen foreslår å øke maksprisen til kr 2 580 per måned fra 1. mai 2015. Fra samme tidspunkt vil barnehagen bli billigere for familier med lav inntekt.0