Det må utredes fengsel i Midtre Hålogaland

Det må utredes fengsel i Midtre Hålogaland

FOTO: Illustrasjon

– At det ikke finnes noe soningssted mellom Bodø og Tromsø er ikke godt nok.0