Bort med helseforetakene

Bort med helseforetakene

 

En ny blå regjering vil legge ned de regionale helseforetakene.0