Barna skal bli hørt i samlivsbruddsaker

Barna skal bli hørt i samlivsbruddsaker

FOTO: Bilde hentet fra rapporten som omtakles i saken

Barneombudet vil at barn skal få tilbud om en egen time hos familievernet når foreldrene går fra hverandre.0