Åpner for større mangfold av friskoler

Åpner for større mangfold av friskoler

 

– Vårt utgangspunkt er å lage en lov som kan få bred støtte og stå seg over tid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.0