10 av 33 stemte mot barns beste

Harstad kommunestyre har sendt uttalelse om asylbarn til regjeringen0