Politiet må også avvikle ferie

Åpningstidene vil ikke ha innvirkning på politiets operative virksomhet.0