Pøbler i Dalsletta?

Politiet kaller hendelsen for plagsom adferd0