"Pass it on" i full gang for å juleglede andre

TAR I MOT OG DELER UT: Camilla Larsen(tv) og Camilla Sørgård forteller ta kassene fra "Pass it on" er på plass i butikker rundt i Harstad

Har plassert gavekassene rundt i byens forretninger0